quim montserrat. Objectes. Oli/paper. 25 x 35. 1999

(...) rerafons d'interrogació i dubte, en definitiva d'una recerca que no s'atura, ordenant un món objectual construït per la memòria que dóna com a fruit un teatre ritual d'elements repetits, però que també poden ser dúctils per la seva capacitat de síntesi.

Francesc Cutchet i Domèriech. Diari de Sabadell, 24 nov. 1990 Joaquim montserrat, inmutable perseverança

1997

Copyright ©2003 GràficArt.org
atrás
Tel. (+34) 629 70 76 53